Miljøfyrtårn

Bodø Boligbyggelag har siden 12 mai 2010 vært sertifisert som miljøfyrtårn. Det innebærer at BBL har iverksatt tiltak for å gjøre den daglige driften mer miljøvennlig og skape et godt arbeidsmiljø for de ansatte.

For BBL er det viktig å ta ansvar for at vi sammen skal nå fremtidens lavutslippssamfunn. Det handler om å være bevisst på de miljø- og klimautfordringene vi står ovenfor og ta ansvar.