Vår historie

Bodø Boligbyggelag AL ble stiftet den 9. november 1946. Boligbyggelaget ble raskt en suksess da det bidro til et stort fremskritt i etterkrigstidens boligbygging i Bodø. Vinteren 1948 startet byggingen av de aller første husene, som du fortsatt kan se i Rauds gate i Østbyen.