Husk at når det oppstår en skade skal styreleder informeres så fort som mulig.

BBL har samarbeidsavtaler med Boligbyggelagenes Totalforsikring. Dersom ditt boligselskap er forsikret gjennom BBL eller Boligbyggelagenes Totalforsikring, kan du bruke dette skjemaet til å melde fra om en skade. Da kan du også kontakte følgende personer i BBL:

Roger Tverbakk: +47 75 50 67 17

Espen Nygård: +47 75 50 67 59

Mathias Andreassen: +47 75 50 67 14

Odd Willy Hansen: +47 75 50 67 19

Dersom boligselskapet ikke er forsikret gjennom Boligbyggelagenes Totalforsikring, må du ta direkte kontakt med boligselskapets forsikringsselskap.

Boligbyggelagenes Totalforsikring dekker ikke skader på innbo til den enkelte boligeier.

Skulle det oppstå en skade som krever umiddelbar handling etter arbeidstid eller i helger, kan du kontakte ditt boligselskaps egen vaktordning. BBL har også følgende vakttelefoner:

Polygon: +47 47 81 23 00

Nordland Skadeservice: +47 90 80 47 01

SSG Norge: +47 97 56 20 45

Recover: +47 81 55 52 99

Personalia
Kopi av innsendt skjema blir sendt til denne e-postadressen.
Om skaden