Forkjøpsrett Meierikvartalet byggetrinn 2

Fyll ut og send inn skjema under for å melde forkjøpsrett på Meierikvartalet trinn 2.

Du velger leiligheten(e) du ønsker å melde forkjøpsrett på i prioritert rekkefølge. Leilighetene er listet opp etter gatenummer og enhetsnummer. Informasjon om Meierikvartalet får du på  meierikvartalet.com og dine rettigheter og plikter finner du i menyen til høyre, eller ved å besøke BBL.

Ønsker du å melde forkjøpsrett på mer enn 4 leiligheter, nummererer du skjema i fritekstfeltet nederst før du sender inn og fyller ut et nytt skjema.

Frist for å melde forkjøp for BBL-medlemmer: tirsdag 13. juni kl. 14

 
  • Besøk BBL Besøk oss i Jakhelln Brygge 4. etasje hverdager mellom 08.00 – 15.30 for å melde forkjøp, hente prospekt eller prate med ansvarlig megler.
  • Rettigheter og plikter Aktuelle regler ved salg/kjøp av ny bolig